PGO subsidies

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Gevolgen coronavirus

De maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus hebben grote gevolgen voor DUS-I en voor onze klanten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw subsidie of uw aanvraag.

Aanpassingen subsidieregelingen

In verband met de uitbraak worden de regels voor de verantwoording aangepast. Deze wijzigingen hebben betrekking op 3 punten, namelijk:

  • Uitstel voor het indienen van de verantwoording met maximaal 3 maanden (instellingen met een subsidiebedrag tussen de € 25.000 en € 125.000).
  • Geen rapport van feitelijke bevindingen bij de verantwoording (instellingen met een subsidiebedrag boven de € 125.000).
  • Latere ambtshalve vaststellingen in verband met uitstel voor het reageren op vragen uit de steekproef (instellingen met een subsidiebedrag onder € 25.000).

Voor de overige gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, kunt u het nieuwsbericht van DUS-I bekijken.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Subsidie aanvragen

Van 20 augustus tot 1 oktober 2020 kunnen instellingen een subsidieaanvraag voor het jaar 2021 indienen. Organisaties die al eerder een PGO-subsidie ontvingen, hebben een e-mail met een link naar het aanvraagformulier ontvangen. 

Bent u nog niet bij ons bekend of heeft u nog geen link ontvangen? Neem dan contact met ons op via fondspgo@minvws.nl.

Subsidievaststelling

Voor het subsidiejaar 2019 kunnen instellingen via een online formulier een aanvraag tot vaststelling indienen. Het formulier is vrijwel hetzelfde als dat van vorig jaar. Aanvullend geeft u aan of alle gesubsidieerde backofficetaken zijn uitgevoerd en verklaart u dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling. Zie ook de toelichting bij het formulier.

Op 20 april 2020 hebben organisaties die in 2019 subsidie hebben ontvangen een e-mail met een link naar dit formulier gekregen. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u een besluit.

Heeft u wel subsidie ontvangen maar geen e-mail? Neem dan contact met ons op: fondspgo@minvws.nl

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief of een van de onderstaande edities bekijken.