PGO subsidies

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Gevolgen coronavirus

De maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus hebben grote gevolgen voor DUS-I en voor onze klanten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw subsidie of uw aanvraag.

Meldingsplicht bij afwijken van de aanvraag

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt dan bent u verplicht om dit direct schriftelijk te melden (graag per e-mail). Geef duidelijk aan om welke activiteiten het gaat. Bij subsidies boven € 25.000 stuurt u een gewijzigde begroting mee.

Voor uw subsidieaanvraag hebben organisatie activiteiten opgevoerd voor de drie kernfuncties: lotgenotencontact, informatievoorziening of belangenbehartiging.

  • Het kan voorkomen dat een activiteit niet, niet tijdig of niet volledig kan worden uitgevoerd. In sommige gevallen moet u een schriftelijke melding maken. Dit doet u dan tijdens het lopende subsidiejaar.
  • Voor het verschuiven van vrijgekomen subsidiegeld naar een nieuwe activiteit maakt u een melding.
  • Voor het verschuiven van het vrijgekomen subsidiegeld voor bekende activiteiten binnen een kernfunctie hoeft u geen melding te maken.
  • Bij een (verwachte) onderbesteding van minder dan 15% op het totaal verleende subsidiebedrag hoeft u geen melding te maken.
  • Maak een melding als met de onvoorziene situatie de eigen bijdrage voor die activiteit wijzigt.

Verder maakt u een schriftelijke en tijdige melding als:

  • het blijkt dat niet alle backoffice taken op tijd konden worden uitgevoerd (als u hier een aanvullend subsidiebedrag voor ontvangt);
  • u subsidiegeld overhoudt voor de aanvulling voor de backoffice en dit wenst te besteden aan een andere activiteit;
  • u niet aan alle verplichtingen uit de verleningsbrief kunt voldoen;
  • u te maken heeft gehad met onvoorziene omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor de subsidie.

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet. Daarnaast kan uw subsidie, naast een terugvordering, ook gekort worden als u niet binnen het subsidiejaar een onderbesteding heeft gemeld.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Subsidie aanvragen

Van 20 augustus tot 1 oktober 2020 konden instellingen een subsidieaanvraag voor het jaar 2021 indienen. Organisaties die al eerder een PGO-subsidie ontvingen, hebben een e-mail met een link naar het aanvraagformulier ontvangen. 

Subsidie vaststellen

Ontvangers van een subsidie van minstens € 25.000 ontvingen eind april 2021 een uitnodiging voor het vaststellingsformulier ontvangen. Zij hadden tot uiterlijk 3 juni om dit in te vullen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief of een van de onderstaande edities bekijken.