Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

De uitvoering van de instellings­subsidies vindt in 2019 weer plaats bij DUS-I. De tussentijdse rapportages en verantwoording over de voucher­projecten van 2018 stuurt u ook naar DUS-I.

Vanaf subsidiejaar 2019 worden de projectsubsidies uitgevoerd door ZonMw. Daar vindt u ook meer informatie.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Een instellingssubsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Er zijn drie organisaties die hieronder vallen: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Herziening beleidskader PGO

Het huidige beleidskader is geldig tot eind 2018. Tijdens de komende subsidieronde zal met een herzien beleidskader worden gewerkt. Dit is op 29 juni 2018 gepubliceerd in het Staatscourant.

Nieuws

Bijeenkomst

In juli organiseert DUS-I twee bijeenkomsten over het gewijzigd beleidskader, het nieuwe aanvraagformulier en de thema’s impact en bereik. Ook het thema gedeelde backoffice komt aan bod.

9 juli: 16:30 - 19:00 uur
31 juli: 16:30 - 19:00 uur

PGO-support
Daltonlaan 600, Utrecht

Aanmelden kan per e-mail: fondspgo@minvws.nl. Vergeet niet uw voorkeursdatum te vermelden. Er is een beperkt aantal aanmeldingen per sessie mogelijk.

Online aanvragen

Vanaf komend subsidiejaar kunt u online aanvragen. Bij ons bekende instellingen ontvangen hierover binnenkort meer informatie.

Impact en bereik

Samen met PG-organisaties wordt toegewerkt naar een beleidskader dat uitgaat van impact en bereik. De uitwerking van deze thema’s is daarom onderdeel van de komende subsidierondes. De input van alle deelnemende PG-organisaties is belangrijk om in 2023 tot bruikbare criteria te komen. In het aanvraagformulier wordt daarom extra aandacht besteed aan deze twee thema’s.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.