Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Subsidie aanvragen

Van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019 om 12:00 uur kunnen instellingen een subsidieaanvraag voor het jaar 2020 indienen. Organisaties die al eerder een PGO-subsidie ontvingen, krijgen eind augustus een e-mail met een link naar het aanvraagformulier toegestuurd.

Heeft u op 30 augustus nog geen e-mail ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Wilt u voor het eerst subsidie aanvragen? Stuur dan een e-mail naar fondspgo@minvws.nl.

Organisaties die verzoeken om een subsidie boven de € 125.000, dienen een aanvraag in via het subsidieportaal. Deze organisaties krijgen hiervoor een reminder via de post opgestuurd.

Subsidievaststelling

Momenteel verwerkt DUS-I de laatste aanvragen tot vaststelling voor de subsidies voor het jaar 2018. Als er onduidelijkheden zijn binnen uw aanvraag, dan nemen wij contact op met uw instelling.

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u een besluit.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen en antwoorden.