PGO-subsidies

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Huidige beleidskader verlengd tot en met 2023

Het huidige beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO) is zonder inhoudelijke wijzigingen met 1 jaar verlengd tot en met 2023. Organisaties die onder het huidige beleidskader vallen, kunnen hierdoor gebruik blijven maken van hun jaarlijkse instellingssubsidie op de manier zoals ze dat gewend zijn.

Er wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van het beleidskader voor de periode 2024 tot en met 2028. Een definitief besluit over het nieuwe beleidskader PGO volgt naar verwachting in de eerste helft van 2023. Wij houden u via onze nieuwsbrief op de hoogte.

Meer informatie vindt u in de Kamerbrief uitstel nieuw beleidskader subsidiëring pg-organisaties.

Voor wie

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 tot en met 30 september 2023.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt of als er wijzigen zijn ten opzichte van de begroting, dan kan u verplicht zijn om dit te melden aan ons. U kunt dit doen per e-mail. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk in het lopende subsidiejaar. Bij subsidies boven €25.000 verwerkt u de wijzigingen in dit herzieningsformat die u aan uw melding toevoegt.

Onderstaande documenten geven aan wat de meldplicht inhoudt voor de PGO-subsidieregeling (zie voor meer informatie ook artikel 5.7 van de Kaderregeling subsidies).

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden voor 2021

  • Subsidies tot € 25.000 zijn na het uitvoeren van een steekproef uiterlijk 3 juni 2022 ambtshalve vastgesteld.
  • Subsidieontvangers van minstens € 25.000 tot € 125.000 ontvingen eind april 2022 een uitnodiging voor het vaststellingsformulier. Uw verantwoording moest 3 juni 2022 bij ons binnen zijn.
  • Subsidieontvangers van minstens € 125.000 of meer ontvingen in maart 2022 een uitnodiging voor het Subsidieplatform van DUS-I. Uw verantwoording moest 3 juni 2022 bij ons binnen zijn.

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Meer informatie

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief of een van de onderstaande edities bekijken.