Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies. Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Een instellingssubsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Er zijn drie organisaties die hieronder vallen: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Herziening beleidskader PGO

Het huidige beleidskader is geldig tot eind 2018. Dit betekent dat tijdens de komende subsidieronde met een nieuw beleidskader zal worden gewerkt. De afdeling beleid van de directie Patiënt en Zorgordening en DUS-I werken op dit moment aan wijzigingen op het huidige kader.

Contact

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.