Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Subsidie aanvragen

Van 1 september 2019 tot 1 oktober 2019 om 12:00 uur kunnen instellingen een subsidieaanvraag voor het jaar 2020 indienen.

De aanvraag moet worden ingediend door een tekenbevoegde zoals vermeld in het KvK-register. Een eventuele tweede tekenbevoegde kan ook worden opgegeven in het aanvraagformulier.

Organisaties die al eerder een PGO-subsidie ontvingen, hebben eind augustus een e-mail met een link naar het aanvraagformulier ontvangen. Als u geen e-mail heeft gekregen dan kunt u contact met ons opnemen.

Subsidieaanvragen boven de € 125.000 gaan via het subsidieportaal.

Wilt u voor het eerst subsidie aanvragen? Stuur dan een e-mail naar fondspgo@minvws.nl.

Subsidievaststelling

Momenteel verwerkt DUS-I de laatste aanvragen tot vaststelling voor de subsidies voor het jaar 2018. Als er onduidelijkheden zijn binnen uw aanvraag, dan nemen wij contact op met uw instelling.

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u een besluit.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen en antwoorden.