PGO subsidies

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Gevolgen coronavirus

De maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus hebben grote gevolgen voor DUS-I en voor onze klanten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw subsidie of uw aanvraag.

Meldingsplicht

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt dan bent u verplicht om dit direct schriftelijk te melden (graag per e-mail). Geef duidelijk aan om welke activiteiten het gaat. Bij subsidies boven € 25.000 verwerkt u de wijzigingen in het begrotingsformat die u ontvangen heeft bij uw verlening.

Onderstaande documenten geven aan wat de meldplicht inhoudt voor de PGO-subsidieregeling (zie voor meer informatie ook artikel 5.7 van de Kaderregeling subsidies).

DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 september 2021 tot 1 oktober 2021 om 12:00 uur. 

Ontving u het voorgaande jaar PGO-subsidie? Dan ontvangt u begin september een e-mail met een link naar het aanvraagformulier. Heeft u geen mail ontvangen? Neem dan contact op via Fondspgo@minvws.nl.

Subsidie vaststellen

Ontvangers van een subsidie van minstens € 25.000 ontvingen eind april 2021 een uitnodiging voor het vaststellingsformulier ontvangen. Zij hadden tot uiterlijk 3 juni om dit in te vullen.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief of een van de onderstaande edities bekijken.