PGO subsidies

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Coronavirus

In verband met de ontwikkelingen rond het coronavirus komen er vragen bij ons binnen over het (niet kunnen) uitvoeren van activiteiten en het verantwoorden van de subsidie. Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen of er iets wordt aangepast aan de eisen. Zodra we meer weten dan hoort u dat van ons via een nieuwsbrief en onze website.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Subsidie aanvragen

Tot 1 oktober 2019 konden instellingen een subsidieaanvraag voor het jaar 2020 indienen.

Subsidievaststelling

Voor het subsidiejaar 2019 kunnen instellingen via een digitaal formulier een aanvraag tot vaststelling indienen. Het formulier is vrijwel hetzelfde als dat van vorig jaar. Aanvullend geeft u aan of alle gesubsidieerde backofficetaken zijn uitgevoerd en verklaart u dat er geen sprake is geweest van belangenverstrengeling.

Het formulier is in april 2020 beschikbaar. Alle organisaties die in 2019 subsidie hebben ontvangen krijgen per e-mail een link naar dit formulier. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u een besluit.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief of een van de onderstaande edities bekijken.