PGO subsidies

Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

Gevolgen coronavirus

De maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus hebben grote gevolgen voor DUS-I en voor onze klanten. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw subsidie of uw aanvraag.

Voor wie

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen een instellingssubsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Het doel van de subsidie voor koepelorganisaties is om structurele aandacht te vragen voor de positie van patiënten en gehandicapten in de zorg en voor hun deelname aan de maatschappij. Er zijn drie koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen in september 2022.

Let op! In september vraagt u subsidie aan via het nieuwe portaal van DUS-I: het Subsidieplatform. Hier heeft u eHerkenning voor nodig. Heeft uw organisatie al eHerkenning (niveau eH2+ of hoger)? Dan kunt u hiermee ook inloggen op het Subsidieplatform. U kunt eHerkenning aanschaffen bij een van de zes leveranciers. Zie ook www.eherkenning.nl. Meer informatie vindt u in de brochure Werken met het Subsidieplatform.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Subsidies hebben een looptijd van een jaar. De activiteiten moeten uiterlijk 31 december zijn uitgevoerd. Als dit niet (geheel) lukt of als er wijzigen zijn ten opzichte van de begroting, dan kan u verplicht zijn om dit te melden aan ons. U kunt dit doen per e-mail. Doe dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk in het lopende subsidiejaar. Bij subsidies boven €25.000 verwerkt u de wijzigingen in dit herzieningsformat die u aan uw melding toevoegt.

Onderstaande documenten geven aan wat de meldplicht inhoudt voor de PGO-subsidieregeling (zie voor meer informatie ook artikel 5.7 van de Kaderregeling subsidies).

Let op! DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Subsidie verantwoorden voor 2021

  • Subsidies tot € 25.000 worden na het uitvoeren van een steekproef uiterlijk 3 juni 2022 ambtshalve vastgesteld.
  • Subsidieontvangers van minstens € 25.000 tot € 125.000 ontvangen eind april 2022 een uitnodiging voor het vaststellingsformulier. Uw verantwoording moet 3 juni 2022 bij ons binnen zijn.
  • Subsidieontvangers van minstens € 125.000 of meer ontvangen in maart 2022 een uitnodiging voor het Subsidieplatform van DUS-I. Uw verantwoording moet 3 juni 2022 bij ons binnen zijn.

Beleidskader PGO

De subsidies worden vastgesteld op basis van het beleidskader van het betreffende jaar.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees voor meer informatie ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwsbrief

U kunt zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief of een van de onderstaande edities bekijken.