Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

De uitvoering van de instellings­subsidies vindt in 2019 weer plaats bij DUS-I. De tussentijdse rapportages en verantwoording over de voucher­projecten van 2018 stuurt u ook naar DUS-I.

Vanaf subsidiejaar 2019 worden de projectsubsidies uitgevoerd door ZonMw. Daar vindt u ook meer informatie.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Een instellingssubsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Er zijn drie organisaties die hieronder vallen: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Herziening beleidskader PGO

Het huidige beleidskader is geldig tot eind 2018. Tijdens de komende subsidieronde zal met een herzien beleidskader worden gewerkt. Dit is op 29 juni 2018 gepubliceerd in het Staatscourant.

Bijeenkomst

In juli heeft DUS-I twee bijeenkomsten over het gewijzigd beleidskader, het nieuwe aanvraagformulier en de thema’s impact en bereik georganiseerd. Ook het thema gedeelde backoffice kwam aan bod.

Subsidie aanvragen

Van 1 september 9:00 uur tot 1 oktober 12:00 uur 2018 kunt u online uw subsidieaanvraag voor het jaar 2019 indienen. Bij ons bekende organisaties ontvangen op 27 augustus een e-mail met de link naar het aanvraagformulier. Bent u nog niet bij ons bekend? Neem dan contact op via fondspgo@minvws.nl.

Er is een voorbeeldversie van het aanvraagformulier beschikbaar. Daarmee kunt u uw aanvraag alvast voorbereiden.

Instellingen die een subsidie van meer dan € 125.000 aanvragen doen dit via het subsidieportaal. Deze instellingen ontvangen rond 27 augustus meer informatie over de aanvraagprocedure.

Controleren e-mailadres

Instellingen hebben in de tweede week van juli een brief ontvangen met informatie over de aanvraagprocedure. Hierin wordt gevraagd om het e-mail adres te controleren.

Klopt dit niet? Geef dan voor 20 augustus het juiste, liefst zakelijke e-mailadres van uw organisatie door via fondspgo@minvws.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.