Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

De uitvoering van de instellings­subsidies vindt in 2019 weer plaats bij DUS-I. De tussentijdse rapportages en verantwoording over de voucher­projecten van 2018 stuurt u ook naar DUS-I.

Vanaf subsidiejaar 2019 worden de projectsubsidies uitgevoerd door ZonMw.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Een instellingssubsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Er zijn drie organisaties die hieronder vallen: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Beleidskader PGO

De subsidies 2018 zullen worden vastgesteld op basis van vorige beleidskader. Het huidige beleidskader is ingegaan op 1 januari 2019.

Subsidie aanvragen

Tot 1 oktober 2018 konden instellingen een subsidieaanvraag voor het jaar 2019 indienen.

Aanvragen tot subsidievaststelling

Tot 3 juni 2019 kon u uw aanvraag tot subsidievaststelling voor het jaar 2018 indienen. Binnen 22 weken ontvangt u van ons per brief een besluit.

Is uw aanvraag tot subsidievaststelling niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling langer dan 22 weken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Lees ook de vragen en antwoorden.