Er zijn twee soorten subsidies voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties (PGO): instellingssubsidies en projectsubsidies (voorheen voucherprojecten). Ze zijn bedoeld voor patiëntenorganisaties, gehandicaptenorganisaties en de koepels waar deze organisaties lid van zijn.

De uitvoering van de instellings­subsidies vindt in 2019 weer plaats bij DUS-I. De tussentijdse rapportages en verantwoording over de voucher­projecten van 2018 stuurt u ook naar DUS-I.

Vanaf subsidiejaar 2019 worden de projectsubsidies uitgevoerd door ZonMw. ZonMw voert een enquête uit om de wensen en behoeften van diverse patiënten- en gehandicaptenorganisaties te inventariseren. Wilt u meewerken? Ga naar de vragenlijst.

Voor wie subsidie?

Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Een instellingssubsidie is bedoeld om lotgenotencontact tussen patiënten en gehandicapten te stimuleren. Ook wordt de informatievoorziening en het behartigen van belangen gesubsidieerd. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van een koepelorganisatie.

Lees verder...

Koepelorganisaties en platforms van patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Er zijn drie organisaties die hieronder vallen: de Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND.

Lees verder...

Herziening beleidskader PGO

Het huidige beleidskader is geldig tot eind 2018. Dit betekent dat tijdens de komende subsidieronde met een nieuw beleidskader zal worden gewerkt. Dit is naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 21 februari 2018 heeft het ministerie van VWS een bijeenkomst gehouden over het nieuwe beleidskader voor PG-organisaties per 2019.

Contact

Heeft u vragen over de PGO-subsidie of het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.