Presentatie informatiebijeenkomst nieuw beleidskader PGO

Presentatie over de invulling van het subsidiekader PG-organisaties per 2019