Toelichting bij het aanvraagformulier PGO subsidie

In deze toelichting vindt u meer informatie over de subsidieaanvraag PGO 2019.

  1. Subsidieplafond
  2. Drempelcriteria
  3. Organisatiecriteria
  4. Inhoudelijke criteria
  5. Aan te leveren documenten voor nieuwe pg-organisaties
  6. Backoffice
  7. Aan te leveren documenten voor de backoffice
  8. Lotgenotencontact, informatievoorziening en
    belangenbehartiging