Landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Instellingen worden gestimuleerd om samen subsidie aan te vragen door te fuseren. Samenwerkingsverbanden hebben namelijk een stevigere positie naar hun achterban, zorgverzekeraars en de overheid. Daarom wordt bijna geen subsidie verstrekt aan kleine en nieuwe patiëntenorganisaties.        

Instellingssubsidie

Deze subsidie heeft als doel om lotgenotencontact te organiseren, informatie te geven en de belangen te behartigen van patiënten en mensen met een handicap. Dit is een structurele subsidie die jaarlijks (opnieuw) kan worden aangevraagd. Er moet dan aan enkele voorwaarden worden voldaan.

De hoogte van de subsidie is maximaal € 45.000. Dit kan hoger worden als u met andere organisaties samenwerkt. Er is geen minimumbedrag. U kunt aanspraak maken op een aanvulling van € 10.000 bij een uit- of inbesteding van de backoffice activiteiten. Als u deze onderbrengt in een samenwerkingsverband en die alle taken laat uitvoeren, dan ontvangt u hiervoor € 15.000.

Aanvragen

Eind augustus ontvangen de organisaties die die vorig jaar subsidie hebben gekregen een e-mail met een link naar het aanvraagformulier. Van 1 september tot 1 oktober kunt u subsidie aanvragen voor het daaropvolgende jaar.

Heeft u niet eerder deze subsidie ontvangen? Neem dan contact met ons op via fondspgo@minvws.nl.

Wilt u meer weten? Lees dan het document Meer informatie over het aanvragen van PGO-subsidie of bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen onder het kopje 'Subsidie aanvragen'.

Afhandeling van uw aanvraag

Na uw aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen 13 weken ontvangt u van ons per brief een besluit. U kunt bezwaar maken als u de subsidie niet krijgt toegekend.

Is uw aanvraag niet compleet of is de gegeven informatie onvoldoende? Dan vragen wij u om uw aanvraag aan te vullen. Hierdoor wordt de termijn voor afhandeling langer dan 13 weken.

Subsidies verantwoorden

Instellingssubsidies

Subsidies tot € 25.000 worden ambtshalve vastgesteld.

Organisaties met een subsidie van € 25.000 tot € 125.000 moeten na afloop een verantwoording indienen.

Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling ontvangt u een besluit.

Organisaties met een subsidie van € 125.000 of meer moeten na afloop een verantwoording indienen met het formulier vaststelling VWS-subsidie. Daarbij moet u ook een activiteitenverslag, een financieel verslag en een controleverklaring meesturen. Een rapport van feitelijke bevindingen hoeft niet meer aangeleverd te worden. Het verantwoorden doet u via het Subsidieplatform. Binnen 22 weken ontvangt u van ons per brief een besluit.