Is het zinvol om te fuseren of loop ik dan subsidie mis?

Het is zinvol te fuseren. Onder bepaalde voorwaarden kunt u nog steeds de instellingssubsidie krijgen.