Kan personeel worden ingehuurd?

 Ja, als het personeel wordt ingezet voor een activiteit waarvoor subsidie is gegeven.