Waarom worden er tarieven uit het maatschappelijk verkeer gehanteerd?

Door niet meer te betalen voor diensten en producten dan algemeen gangbaar is, wordt subsidiegeld doelmatig besteed.