Wat moet u doen als u vooraf niet precies weet hoeveel u aan een activiteit gaat besteden?

U moet de activiteit toelichten en de kosten proberen te schatten. Let op dat bij onderbesteding geen geld mag worden doorgeschoven naar een volgend jaar. Als tijdens het jaar blijkt dat het bedrag bij de aanvraag verkeerd is ingeschat moet u dit tussentijds melden.