Wat wordt bedoeld met "een deugdelijke financiële administratie"?

Dit betekent dat uw administratie zo is ingericht dat de rechten en verplichtingen, uitgaven en ontvangsten en kosten en opbrengsten gecontroleerd kunnen worden.