Vanaf 25 maart subsidie voor praktijkgericht vak in het vmbo

Onderwijsinstellingen met de gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) van het vmbo kunnen vanaf 25 maart subsidie aanvragen om gl- en tl-leerlingen een praktijkgericht vak aan te bieden.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap / Valerie Kuypers

Praktijkgericht vak

Bij het praktijkgerichte vak voeren leerlingen praktische, levensechte opdrachten uit bij of voor bedrijven en instellingen. Leerlingen kunnen hierdoor ervaren waar ze goed en minder goed in zijn. Ook oriënteren ze zich op vervolgopleidingen en de beroepenwereld. Dit kan leerlingen helpen bij de overstap naar het vervolgonderwijs.

Voor wie

Scholen die subsidie kunnen aanvragen, zijn voormalige pilotscholen met een theoretische leerweg, en scholen van buiten de pilot met een gemengde of theoretische leerweg. Vso-scholen en vavo-scholen die gl en/of tl aanbieden, kunnen ook subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie

De subsidie bestaat uit een opstartbudget van €25.000 en/of een tegemoetkomingsbudget van €50.000. Voormalige pilotscholen met een tl kunnen alleen een tegemoetkomingsbudget aanvragen. Zij zijn immers al opgestart. Tl-scholen die niet hebben meegedaan aan de pilot, kunnen zowel een opstart- als tegemoetkomingsbudget aanvragen. Gl-scholen die niet hebben deelgenomen aan de pilot kunnen alleen een opstartbudget aanvragen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 25 maart tot en met 22 april 2024. Voor deze regeling komen meerdere aanvraagrondes. Ga voor meer informatie naar de pagina Praktijkgericht vak gemengde en theoretische leerweg.