Professionele leergemeenschappen

Professionalisering is essentieel voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking tussen docenten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van deze professionalisering.

Professionele leergemeenschappen (PLG’s) zijn groepen docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs die onder begeleiding van externe deskundigen samenwerken aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of relevant probleem.

Het project is eind 2013 gestart en liep tot eind 2017.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de projectsite.