Professionalisering is essentieel voor de versterking van de kwaliteit van het onderwijs. Samenwerking tussen docenten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de effectiviteit van deze professionalisering. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert en subsidieert daarom de samenwerking van docenten in ‘professionele leergemeenschappen’ (PLG’s).

Professionele leergemeenschappen (PLG’s) zijn groepen docenten van verschillende scholen voor voortgezet onderwijs die onder begeleiding van externe deskundigen samenwerken aan verbetering van hun eigen vakonderwijs of relevant probleem.

PLG-project

Het PLG-project is eind 2013 gestart en loopt tot eind 2017. Aan het project nemen in totaal 23 professionele leergemeenschappen uit het hele land deel. De thema's variëren van het ontwerpen van lesmateriaal tot het optimaliseren van de professionele houding, bijvoorbeeld door middel van de lesson study aanpak.

Onderzoek naar effecten en randvoorwaarden

De Universiteit Twente onderzoekt, in opdracht van het ministerie van OCW, de effecten en randvoorwaarden. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  • Wat zijn de effecten van het deelnemen in professionele leergemeenschappen op de professionele ontwikkeling van docenten?
  • Welke factoren beïnvloeden de professionele ontwikkeling van docenten in professionele leergemeenschappen?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de projectsite.