Nieuws

Op 9 juli 2019 is de regeling tegemoetkoming Q-koorts op enkele punten aangepast. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de nieuwe Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019.

De eerste aanpassing betreft de periode waarin een patiënt is besmet met Q-koorts. Deze periode is ruimer geworden, om rekening te houden met de aanloop en de nasleep van de Q-koortsuitbraak, die duurde van 2007 tot en met 2010. Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen moet voortaan sprake zijn van een besmetting met Q-koorts in de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2012.

Daarnaast is recent gestart met een landelijke screening om patiënten met chronische Q-koorts op te sporen. Om deze reden hebben wij de beleidsregel aangepast en komen patiënten, bij wie alsnog blijkt dat zij chronische Q-koorts hebben opgelopen als gevolg van de uitbraak, ook in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Vanwege deze aanpassingen start binnenkort een nieuwe periode waarin een tegemoetkoming kan worden aangevraagd. In de periode van 1 augustus 2019 tot en met 1 januari 2021 kunnen patiënten en nabestaanden alsnog een aanvraag voor een tegemoetkoming indienen. Dit betekent dat ook mensen die na 31 januari 2019 een aanvraag hadden willen doen, maar te laat waren, alsnog een aanvraag kunnen indienen. De aanvragen die worden ontvangen zullen worden beoordeeld op basis van de gestelde voorwaarden in de nieuwe beleidsregel. Alle informatie staat in de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019.

Veelgestelde vragen

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van mijn aanvraag. Hebben de nieuwe ontwikkelingen invloed op de beoordeling van mijn bezwaar?
De nieuwe ontwikkelingen worden uiteraard meegenomen in de beoordeling van uw bezwaarschrift. U hoort hierover meer bij de behandeling van en beslissing op uw bezwaarschrift.

Mijn aanvraag uit de aanvraagronde van 1 oktober 2018 tot en met 31 januari 2019 is afgewezen. Kan ik nu een nieuwe aanvraag indienen?
Het staat u vrij een tweede aanvraag in te dienen. Of u met uw nieuwe aanvraag in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, hangt af van uw situatie. Alle aanvragen die wij ontvangen, worden beoordeeld op basis van de voorwaarden die gesteld worden in de nieuwe beleidsregel. Wanneer u een tweede aanvraag indient, zal niet alleen worden bekeken of deze aan de voorwaarden voldoet, maar ook op welke wijze deze verschilt met al uw eerdere ingediende aanvraag.

Bij een al eerder ingediende aanvraag, komt u met een nieuwe aanvraag mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming als:

  • u bent besmet met Q-koorts in het jaar 2005, 2006 of 2012 (en u voldoet aan de overige voorwaarden voor de tegemoetkoming);
  • een andere behandelend arts of medisch specialist bij een nieuwe aanvraag de door u opgegeven diagnose wel kan bevestigen;
  • er medische informatie beschikbaar is van vóór 1 oktober 2018 die niet is beoordeeld bij het besluit op uw eerste aanvraag, of
  • u een nabestaande bent van een patiënt die is overleden met chronische Q-koorts.

Ik was te laat met het indienen van een aanvraag en heb daarover contact gehad met DUS-I. Mij is verteld dat ik geen nieuwe aanvraag kan indienen omdat de termijn daarvoor verstreken is. Kan ik nu alsnog een aanvraag indienen?
Dat is inderdaad mogelijk. Een nieuwe aanvraag kunt u indienen in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 1 januari 2021.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.