Nieuws

Dinsdag 12 maart 2019 is er in de Tweede Kamer een debat geweest over Q-koorts. Hierbij zijn moties aangenomen die misschien gevolgen hebben voor de tegemoetkoming voor patiënten. Op dit moment bekijkt het ministerie van VWS hoe het de moties kan uitvoeren. Ook wordt gekeken naar de gevolgen voor degenen die misschien alsnog in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De minister zal hierover beslissen. Zodra dit besluit is genomen informeren wij u hierover op deze website.

Veelgestelde vragen

 • Ik heb bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van mijn aanvraag. Hebben de nieuwe ontwikkelingen invloed op de beoordeling van mijn bezwaar?
  De nieuwe ontwikkelingen worden uiteraard meegenomen in de beoordeling van uw bezwaar. U ontvangt hierover van ons een reactie.
   
 • Mijn aanvraag is afgewezen omdat mijn arts niet heeft bevestigd dat er sprake is van een besmetting tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011. Moet ik nu bezwaar maken tegen het besluit?
  U mag uiteraard altijd bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken na de datum van het besluit. Als de regeling wordt uitgebreid, wordt u hierover op deze website geïnformeerd. Daarbij wordt ook uitgelegd wie alsnog in aanmerking komen voor een tegemoetkoming en wat zij hiervoor het beste kunnen doen.
   
 • Ik was te laat met het indienen van een aanvraag en heb daarover contact gehad met DUS-I. Mij is verteld dat ik geen nieuwe aanvraag kan indienen omdat de termijn daarvoor verstreken is. Kan ik nu alsnog een aanvraag indienen?
  Op dit moment is nog niet duidelijk hoe en wanneer patiënten en nabestaanden een aanvraag kunnen indienen, als zij alsnog in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Zodra meer bekend is zullen wij u informeren via deze website.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.