De voormalig arts van een overleden patiënt kan niet bevestigen dat deze is overleden aan de gevolgen van chronische Q-koorts. Hoe wordt er op de aanvraag beslist?

Een arts kan - in verband met het medisch beroepsgeheim dat ook geldt na het overlijden van de patiënt - zelf een afweging maken of hij/zij bereid is om een bevestiging van de diagnose te geven.

Een nabestaande krijgt alleen inzage in het medisch dossier van de overleden patiënt in uitzonderlijke situaties; als de patiënt hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven voor zijn overlijden of als de arts deze toestemming kan veronderstellen. Als de arts besluit dat hij in het kader van het medisch beroepsgeheim de diagnose niet kan geven, zal de aanvraag van de nabestaande worden afgewezen.