Kunnen minderjarigen ook een aanvraag indienen?

Ook minderjarige patiënten kunnen een aanvraag indienen. De wettelijk vertegenwoordiger is dan verantwoordelijk voor de aanvraag en moet hiervoor toestemming geven. Zijn/haar gegevens moeten ook op het aanvraagformulier worden ingevuld. Ook stuurt de wettelijk vertegenwoordiger een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs mee.