Waarom moet ik een kopie identiteitsbewijs meesturen?

Om vast te stellen dat u daadwerkelijk de persoon bent die de aanvraag heeft ingediend is een geldige identificatie nodig. We adviseren u gebruik te maken van de KopieID app van de Rijksoverheid en uw burgerservicenummer onleesbaar te maken.