Welke nabestaanden hebben recht op een tegemoetkoming?

Een beperkte kring van nabestaanden komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Allereerst heeft de partner van de overleden patiënt recht op de tegemoetkoming.

Als die er niet is, hebben de kinderen van de overleden patiënt recht op de tegemoetkoming. Als die er niet zijn, hebben de ouders van de overleden patiënt recht op de tegemoetkoming.

Als er meer dan één rechtmatige nabestaande is, dragen zij er zorg voor dat één van hen gemachtigd wordt voor het indienen van een gezamenlijke aanvraag. Er wordt één tegemoetkoming toegekend per overleden patiënt.