Heeft de tegemoetkoming invloed op mijn bijstandsuitkering?

Nee. Gemeenten worden verplicht in de Participatiewet om de tegemoetkoming buiten beschouwing te laten bij de bepaling van het eigen vermogen voor de bijstand.

Patiënten en nabestaanden lopen hierdoor geen risico om hun bijstandsuitkering kwijt te raken.