Heeft de tegemoetkoming invloed op mijn inkomensafhankelijke regelingen (huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget)?

De tegemoetkoming wordt uitbetaald in de zomer van 2019. Voor het kalenderjaar 2019 heeft de tegemoetkoming daarom geen invloed op uw toeslagen.

Op 1 januari 2020 wordt uw eigen vermogen opnieuw vastgesteld. Mogelijk komt u op die datum, door toedoen van de tegemoetkoming, boven de vermogensdrempel van deze toeslag(en) uit. Mocht dit bij u het geval zijn, kunt u contact opnemen met het ministerie van VWS.

In deze situatie kunt u een aanvullende tegemoetkoming aanvragen bij het ministerie van VWS, ter hoogte van deze toeslag(en). Dit betekent dat u het bedrag, dat u in 2020 normaliter zou ontvangen aan toeslagen, volledig uitgekeerd zal krijgen door het ministerie van VWS.