Heeft de tegemoetkoming invloed op mijn WW-uitkering, Wajong-uitkering, WIA-uitkering of WAO-uitkering?

Nee. De tegemoetkoming wordt niet als inkomen gezien, omdat het een eenmalige uitkering betreft. Het bedrag wordt daarom als eigen vermogen aangemerkt.

Uw eigen vermogen heeft geen invloed op uw WW-uitkering, Wajong-uitkering, WIA-uitkering of WAO-uitkering.