Hoe word ik over mijn aanvraag op de hoogte gebracht?

Als uw aanvraag is afgewezen dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. Als uw aanvraag is toegekend dan bellen wij u.

De formele beschikking ontvangt u in de zomer van 2019. Deze wordt verstuurd nadat alle ingediende aanvragen zijn behandeld. Het aantal toegekende aanvragen bepaalt namelijk de uiteindelijke hoogte van de tegemoetkoming.