Wat gebeurt er als mijn arts de door mij aangeleverde diagnose verklaring niet kan of wil bevestigen?

In dat geval kunt u ervoor kiezen om bij uw arts de relevante gegevens uit uw medisch dossier op te vragen en deze voor te leggen aan de onafhankelijke medische commissie. Ook wordt u om expliciete toestemming gevraagd om uw dossier voor te leggen aan de onafhankelijke medische commissie.

Deze commissie van externe deskundigen zal een advies geven of u recht heeft op een tegemoetkoming. Als u expliciete toestemming aan DUS-I geeft om uw dossier voor te leggen aan de commissie, wordt u gevraagd om de relevante gegevens uit uw medisch dossier op te sturen naar DUS-I. Stuur niet eerder gegevens uit het medisch dossier op in verband met privacy.

Het advies van de commissie zal betrokken worden bij het besluit over de toekenning.