Wie moet ik opgeven als behandelend arts?

Geef de arts op die volgens u het beste in staat is om de bij u gestelde diagnose te bevestigen.