Aanvragen voor alle bekostigde mbo’s

Scholen, het bedrijfsleven en de regionale overheden kunnen als samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo.

De subsidie moet worden aangevuld met 2/3 cofinanciering. Alle bekostigde mbo-opleidingen komen in aanmerking voor de subsidie.

Wat moet u doen?

  1. Vul het online aanvraagformulier in namens het samenwerkingsverband. Dat kan van 1 januari tot 1 februari 2018. 
  2. Stuur met uw aanvraag een regionale visie mee, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkings­overeenkomst.
  3. Het subsidiebedrag moet met 2/3 aangevuld worden door cofinanciering.