Aanvullende subsidie voor doelmatiger organiseren opleidingsaanbod

Aanvullend op de subsidie voor publiek-private samenwerking kan uw samenwerkingsverband ook subsidie aanvragen voor het doelmatiger organiseren van het opleidingsaanbod. Daarvoor is een bedrag van maximaal € 500.000,- per subsidieaanvraag beschikbaar. Voor deze subsidie moet u een apart voorstel en een aparte begroting indienen.

U kunt de subsidie aanvragen via hetzelfde online aanvraagformulier als voor de pps-subsidie. U hoeft geen nieuwe regionale visie in te dienen. U kunt het bij de pps horende regionaal visiedocument uitbreiden met een visie op doelmatiger organiseren.