Beoordeling aanvraag

Een onafhankelijke commissie, bestaande uit leden vanuit het bedrijfsleven, overheid en het beroepsonderwijs die kennis en ervaring hebben met publiek-private samenwerking in het (beroeps)onderwijs, beoordeelt de aanvragen.

In het Verslag bevindingen beoordelingscommissie staan bevindingen en aanbevelingen van de beoordelingscommissie aan de minister over de subsidierondes in 2015.