Monitorverslag RIF 2018

Deze monitorrapportage is de derde uitgave in een jaarlijkse serie rapportages over de stand van zaken rond de subsidieregeling Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).