RIF Toelichting regionaal visiedocument

In dit document vindt u informatie over het schrijven van het Regionaal visiedocument dat u nodig heeft bij de subsidieaanvraag Regionaal investeringsfonds mbo.