Monitorverslag RIF 2020

De vierde monitorrapportage over het Regionaal investeringsfonds mbo gaat in op de gerealiseerde opbrengsten van de afgesloten publiek-private samenwerkingen (pps’en) uit de eerste regeling (RIF-1) en de plannen van de pps’en die sinds 2019 zijn gestart (RIF-2).