Registratie en ondersteuning

Registratie

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo en wilt u daarbij ondersteuning en informatie ontvangen? Registreer dan met het onderstaande registratieformulier uw voorgenomen aanvraag. Deze komt vervolgens in het onderstaande registratieoverzicht te staan. Inzicht over welke aanvragen, in welke regio’s en sectoren worden voorbereid, bevordert de samenwerking en voorkomt ondoelmatige aanvragen. 

Ondersteuning

Na registratie kunt u op verschillende manieren vrijblijvende ondersteuning krijgen.

  • Ontwikkelfase: u vraagt ondersteuning aan het PBT voor de ontwikkeling van een succesvolle publiek-private samenwerking. U kunt een brainstormsessie aanvragen en u kunt een sterkte-zwakteanalyse laten uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met Thomas Boekhoud via 06 14319165 of per e-mail.  
  • Ontwikkelfase: u vraagt ondersteuning aan bij de topsector waarop uw aanvraag betrekking heeft. Zie publiekprivaatsamenwerken.nl en hcatopsectoren.nl voor meer informatie over de topsectoren en de contactpersonen.
  • Aanvraagfase: bekijk initiatieven uit topsectoren op hcatopsectoren.nl.
  • U kunt uw uitgewerkte conceptaanvraag inclusief conceptbegroting mailen naar: ocwsubsidies. Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen (DUS-i) geeft via mail feedback op uw concept-aanvraag en op uw concept-begroting op basis van de criteria uit het beoordelingskader.

Hulpmiddelen bij de aanvraag

Komt u er niet uit?

Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen.