Coulanceregeling RIF door gevolgen COVID-19

Het ministerie van OCW werkt aan een wijziging van beide RIF-regelingen om publiek private samenwerkingsverbanden tegemoet te komen. De wijzigingsregeling wordt rond de zomer van 2021 gepubliceerd.

De gewijzigde regeling biedt de volgende mogelijkheden.

  • Verlengen van de periode: een project kan met maximaal 1 jaar worden verlengd. Dit geldt ook voor vijfjarige projecten en projecten die voor 2020 om andere redenen dan COVID-19 al eens zijn verlengd. Projecten kunnen inclusief verlenging maximaal zes jaar duren. Een verlenging kunt u nu al aanvragen. Neem hiervoor contact op met DUS-I.
  • Stoppen zonder terugvorderen: het project wordt stopgezet omdat het niet meer haalbaar is. Als een verband met COVID-19 waarschijnlijk is, vordert het ministerie van OCW de al uitgegeven middelen niet terug. De nog niet uitgegeven middelen uiteraard wel. Deze moeten in de jaarrekening zichtbaar gemaakt worden.
  • Versoepeling van cofinanciering: de cofinancieringseis wordt in de RIF-regelingen versoepeld. De totaal gerealiseerde cofinanciering moet minimaal 50% van de oorspronkelijke cofinanciering bedragen. Oftewel: de totale cofinanciering mag uitkomen op minimaal 33 procent in plaats van 67 procent ten opzichte van de oorspronkelijke totale projectkosten. Voorwaarde is dat de gewijzigde cofinanciering het gevolg is van COVID-19. Het percentage geldt voor de gehele duur van het project. Bij een lager percentage dan 33 procent is er nauwelijks meer sprake van een publiek-private samenwerking en kan beter worden gekozen voor de tweede optie (stoppen zonder terugvorderen). Entreeprojecten hebben een andere verhouding subsidie en cofinanciering. Hiervoor wordt een vergelijkbare versoepeling voorgesteld.

De bovenstaande wijzigingen zullen in veel gevallen maatwerk zijn. U kunt hiervoor in aanmerking komen door alle inspanningen, activiteiten, uren en de relatie met COVID-19 vast te leggen. Deze informatie kunt u vervolgens opnemen in de voortgangs- en eindrapportages. De uiteindelijke gevolgen van COVID-19 op het gehele project zal met name duidelijk worden in de eindrapportage. Als u vragen heeft over uw situatie, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij DUS-I of mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl.