Resultaten eerste aanvraagronde Regionaal Investeringsfonds mbo 2022

De resultaten van de eerste aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) 2022 zijn bekend. In totaal ontving DUS-I 13 subsidieaanvragen, waarvan er 12 zijn toegekend. Ondanks de coronacrisis toonden 186 partners uit het bedrijfsleven en de zorg hun betrokkenheid bij een van de 10 projecten.

Vergroot afbeelding Leerling zit achter zijn bureau en typt op zijn laptop
Beeld: ©Sterk beroepsonderwijs

‘Groen’ en ‘Horeca’ in trek

De meerderheid van de deelnemers richt zich met een samenwerkingsverband op meerdere opleidingsdomeinen, waarbij naast Bouw en Infra en Zorg en Welzijn, de domeinen Groen, Horeca en Bakkerij en Toerisme opvallen.

De totale kosten van alle projecten komen neer op ruim € 43,9 miljoen, waarbij € 15,1 miljoen gefinancierd wordt met subsidie vanuit DUS-I. Ruim € 28,8 miljoen komt tot stand met behulp van cofinanciering.

Samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven

Met de RIF-regeling beoogt de overheid de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit gebeurt door samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven te stimuleren met behulp van subsidie.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie de infographic en de samenvatting met alle relevante informatie.