Voorbeelden

Hieronder staan enkele voorbeelden van aanvragen die in voorgaande jaren zijn toegekend.

2015 2014
CVO Agro (Horst)
sector: Voedsel, Natuur & Leefomgeving

- begroting (pdf 241kb)
- regiovisie (pdf 1603kb)
- plan van aanpak (pdf 1164kb)

Zorgboulevard Roosendaal
sector:

- regiovisie (pdf 280kb)
- plan van aanpak (pdf 1072kb)
- samenwerkingsovereenkomst (pdf 117kb)

CIV Smart Technology (Gouda)
sector: Techniek & Procesindustrie,
Informatie & Communicatietechnologie
Mobiliteit & Voertuigen

- meerjarenbegroting (pdf 951kb)
- regionaal visiedocument (pdf 3297kb)
- plan van aanpak (pdf 3882kb)
High Tech Centre Delft
sector: High Tech Systems & Materials

- plan van aanpak (pdf 986kb)
Topcentrum Autoschadeherstel Zuid-Nederland (Boxtel)
sector: Mobiliteit & voertuigen

- regiovisie (pdf 689kb)
- plan van aanpak (pdf 1443kb)
Food & Proces Tech Campus (Zaandam)
sector: Food / Chemie

- plan van aanpak (pdf 1168kb)
PPS Zorginnovatie Zwolle
sector: Informatie & Communicatietechnologie
en Zorg & Welzijn

- regiovisie (pdf 1413kb)
- plan van aanpak (pdf 1054kb)
House of Logistics Metropoolregio Amsterdam
sector: Logistiek

- regiovisie (pdf 1154kb)