Nieuwe aanvraagronde Regionale aanpak personeelstekort onderwijs

De minister heeft besloten nieuwe regio’s de mogelijkheid te bieden alsnog een aanvraag in te dienen voor de subsidieregeling Regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021. Hiervoor is een extra aanvraagronde toegevoegd aan de regeling. Nieuwe regio’s zijn regio’s die nog niet eerder subsidie hebben ontvangen in het kader van de RAP-regeling.

Foto klaslokaal
©-

U kunt tussen 1 september en 1 oktober 2021 een aanvraag indienen. De aanvraag en de criteria zijn onveranderd. In tegenstelling tot de voorgaande ronde kan er alleen voor het schooljaar 2021-2022 subsidie worden aangevraagd. Hierbij is een mogelijkheid tot uitloop van de activiteiten naar 31 december 2022. Dit betekent dat de maximale subsidiebedragen gehalveerd zijn. Het subsidieplafond voor deze extra aanvraagronde is ruim €3,3 miljoen.