Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling op het primair en het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 15 augustus tot en met 15 oktober 2021.

DAMU - Stroomschema 2021

Stroomschema
Aanvraagproces

Subsidie verantwoorden

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat er na afloop van het subsidiejaar geen verantwoording van de subsidie nodig is.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Hierdoor voldoet de leerling namelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden. DUS-I kan de subsidie voor de reiskosten dan gedeeltelijk terugvorderen.

DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling voor het po en de subsidieregeling voor het vo. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Heef u vragen over uw aanvraag of de afhandeling daarvan? Neem dan contact met ons op.