Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

Nieuws: De aanvraagtermijn is verlengd t/m 1 november 2018.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek.

Voorwaarden

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn:

 • de leerling staat ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek;
 • de reisafstand tussen het woonadres en de school is meer dan 25 km enkele reis. De reisafstand wordt berekend met de ANWB routeplanner. Het aantal kilometers wordt gebaseerd op de snelste route;
 • de ouders / verzorgers hebben een gezamenlijk bruto jaarinkomen van minder dan € 50.000. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het bruto jaarinkomen:
  • minder dan € 35.000: maximaal € 0,16 per kilometer;
  • tussen € 35.000 en € 50.000: maximaal € 0,12 per kilometer.

Er wordt uitgegaan van 189 lesdagen. De berekening is twee keer een enkele reis per dag, vermenigvuldigd met 189 lesdagen.

Hoogte subsidie

In het schooljaar 2018/2019 is het subsidieplafond € 200.000. De hoogte van de subsidies zal variëren van € 200 tot € 4.000.

Subsidie aanvragen

De aanvraag voor het schooljaar 2018/2019 kan worden ingediend van 1 september tot en met 1 november 2018.

Stuur bij de aanvraag de volgende stukken mee:

 • het inschrijvingsbewijs van de DAMU-school;
 • het inschrijvingsbewijs van de hbo-vooropleiding dans of muziek;
 • de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst. Maak het burgerservicenummer onleesbaar. De inkomensverklaring is bij voorkeur van 2017. Is dit niet mogelijk, dan kunt u de inkomensverklaring van 2016 meesturen;
 • een kopie van een bankafschrift, niet ouder dan 3 maanden. Alleen de datum, het rekeningnummer en de tenaamstelling moeten zichtbaar zijn. Maak de overige gegevens onleesbaar. Zie ook het voorbeeld.

Als het subsidieplafond wordt bereikt, wordt het beschikbare bedrag evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld. Dit betekent dat bijvoorbeeld 90% van de gereisde kilometers vergoed worden in plaats van 100%.

Een onvolledige aanvraag kunt u eenmalig aanvullen. Als uw aanvraag volledig is, ontvangt u binnen 13 weken een besluit.

Subsidie verantwoorden

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat er na afloop van het subsidiejaar geen verantwoording van de subsidie nodig is.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Hierdoor voldoet de leerling namelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden. DUS-I kan de subsidie voor de reiskosten dan gedeeltelijk terugvorderen.

DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Heef u vragen over uw aanvraag of de afhandeling daarvan? Neem dan contact met ons op.