Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek.

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 15 augustus tot en met 15 oktober 2020.

DAMU - Stroomschema

Stroomschema
Aanvraagproces

Subsidie verantwoorden

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat er na afloop van het subsidiejaar geen verantwoording van de subsidie nodig is.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Hierdoor voldoet de leerling namelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden. DUS-I kan de subsidie voor de reiskosten dan gedeeltelijk terugvorderen.

DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Heef u vragen over uw aanvraag of de afhandeling daarvan? Neem dan contact met ons op.