Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling op het primair en het voortgezet onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek.

Beschikbare subsidie

 • Primair onderwijs: € 40.000
 • Voortgezet onderwijs: € 200.000

Voorwaarden

De voorwaarden zijn gelijk gebleven aan vorig jaar. Wel is de inkomensgrens verruimd tot € 65.000.

Criteria voor de tegemoetkoming:

 • de scholier moet ingeschreven staan op een DAMU-school
 • de scholier moet ingeschreven staan bij een hbo-vooropleiding Dans of Muziek
 • de reisafstand tussen het woonadres en de DAMU-school is meer dan 25 kilometer, enkele reis
 • de ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk jaarinkomen van niet meer dan € 65.000. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het jaarinkomen:
  • minder dan € 35.000: maximaal € 0,12 per kilometer
  • tussen € 35.00 en € 50.000: maximaal € 0,10 per kilometer
  • tussen € 50.001 en € 65.000: maximaal € 0,09 per kilometer

Als alle toekenningen leiden tot een overschrijding van het budget (het subsidieplafond) dan wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld onder de aanvragers (naar rato).

Benodigde documenten

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan kon u een aanvraag indienen bij DUS-I. Deze moest bestaan uit:

 • een inkomensverklaring van de Belastingdienst over 2020 (waarop uw burgerservicenummer onzichtbaar is gemaakt)
 • een recent bankafschrift, zie het voorbeeld
 • een inschrijvingsbewijs van een DAMU-school
 • een inschrijvingsbewijs van een hbo-voortraject
 • een printscreen van de kilometerafstand, berekend via de ANWB-routeplanner

Subsidie aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 15 augustus tot en met 15 oktober 2021.

Aanvragen die na 15 oktober 2021 zijn ingestuurd worden afgewezen.

Subsidie verantwoorden

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat er na afloop van het subsidiejaar geen verantwoording van de subsidie nodig is.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Hierdoor voldoet de leerling namelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden. DUS-I kan de subsidie voor de reiskosten dan gedeeltelijk terugvorderen.

DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling voor het po en de subsidieregeling voor het vo.

Heef u vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.