Reiskosten DAMU-leerlingen (Dans en Muziek)

Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 15 augustus tot en met 15 oktober 2020.

Voorwaarden

De criteria om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten zijn gelijk gebleven aan vorig jaar. Wel is de inkomensvoorwaarde verruimd (tot € 65.000).

Voor 2020 zijn de criteria voor de tegemoetkoming:

 • de scholier moet ingeschreven staan op een DAMU-school;
 • de scholier moet ingeschreven staan bij een hbo-vooropleiding Dans of Muziek;
 • de reisafstand tussen het woonadres en de school is meer dan 25 kilometer, enkele reis;
 • de ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben een gezamenlijk jaarinkomen van niet meer dan € 65.000. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het jaarinkomen:
  • Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers minder dan € 35.000? Dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van maximaal € 0,12 per kilometer.
  • Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de € 35.000 en € 50.000? Dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van maximaal € 0,10 per kilometer.
  • Is het bruto jaarinkomen van de ouders/verzorgers tussen de € 50.000 en € 65.000? Dan ontvangen leerlingen een tegemoetkoming van ten hoogste € 0,09 per kilometer.

Het is mogelijk dat alle toekenningen leiden tot een overschrijding van het totale budget (het subsidieplafond). In dat geval wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld onder de aanvragers.

Benodigde documenten

Voldoet u aan bovenstaande criteria? Dan kunt u een aanvraag indienen bij DUS-I. Deze moet bestaan uit:

 • een inkomensverklaring van de Belastingdienst (waarop uw burgerservicenummer onzichtbaar is gemaakt);
 • een recent bankafschrift (zie ook het voorbeeld);
 • een inschrijvingsbewijs van een DAMU-school;
 • een inschrijvingsbewijs van een hbo-voortraject;
 • een printscreen van de kilometerafstand, berekend via de ANWB-routeplanner.
DAMU - Stroomschema

Stroomschema
Aanvraagproces

Subsidie verantwoorden

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat er na afloop van het subsidiejaar geen verantwoording van de subsidie nodig is.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Hierdoor voldoet de leerling namelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden. DUS-I kan de subsidie voor de reiskosten dan gedeeltelijk terugvorderen.

DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Heef u vragen over uw aanvraag of de afhandeling daarvan? Neem dan contact met ons op.