Ouders of verzorgers van een DAMU-leerling kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen. Deze reiskosten kunnen namelijk een barrière zijn voor talentvolle leerlingen om een opleiding aan een DAMU-school te volgen.

DAMU staat voor Dans en Muziek. De leerling moet zijn ingeschreven op een DAMU-school én bij een hbo-vooropleiding dans of muziek.

Wijziging regeling

De inkomensgrens op grond waarvan een aanvraag kan worden ingediend is verhoogd tot € 65.000. De tegemoetkoming in de reiskosten bij een inkomen van € 50.000 tot € 65.000 is € 0,08 per kilometer. 

Subsidie aanvragen

De aanvraag voor de subsidie kan worden ingediend van 15 augustus tot en met 15 oktober 2019.

Subsidie verantwoorden

De subsidie wordt direct vastgesteld. Dit betekent dat er na afloop van het subsidiejaar geen verantwoording van de subsidie nodig is.

U moet aan een aantal verplichtingen voldoen. Eén daarvan is de meldingsplicht. U moet bijvoorbeeld melden wanneer een leerling op de helft van het schooljaar stopt met het hbo-voortraject. Hierdoor voldoet de leerling namelijk niet meer aan de subsidievoorwaarden. DUS-I kan de subsidie voor de reiskosten dan gedeeltelijk terugvorderen.

DUS-I kan door middel van een steekproef onderzoek doen naar de verleende subsidies.

Meer informatie

Meer informatie staat in de subsidieregeling. Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden.

Heef u vragen over uw aanvraag of de afhandeling daarvan? Neem dan contact met ons op.