Stroomschema voor indienen van een eigen aanvraag of gewijzigde aanvraag (Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II)