Instructievideo Aanvraagportaal Stagefonds

Vanaf 18 augustus gaan alle aanvragen voor het Stagefonds Zorg digitaal. Dit maakt het indienen van uw aanvraag veel eenvoudiger en sneller. In het portaal vindt u uw vooringevulde aanvraagformulier en een overzicht van de stages (fte) uitgesplitst per leerbedrijf. Meer weten over het online portaal? Bekijk de instructievideo:

(Beeldtitel: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Aanvraag Stagefonds. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Oké, een aanvraag doen.

(Een vrouw pakt een brief. Ze ondertekent hem, stopt hem in een envelop, en nadat ze er een postzegel op heeft geplakt, doet ze de envelop op de bus. In een zak zit post. Er wordt iets gestempeld. Iemand tikt de datum in waarop een aanvraag is binnengekomen, waarna een formulier een scanner in gaat.)

DE LEVENDIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Dat moet toch makkelijker kunnen?

(De beelden spoelen terug. Voor een vrouw ligt een envelop.)

Oké, een aanvraag doen.
Vanaf 18 augustus gaan alle aanvragen voor het Stagefonds digitaal.
Wel zo makkelijk.
Het werkt als volgt: eerst krijgt u een brief opgestuurd voor uw subsidie-aanvraag van het Stagefonds.
Hierin staan de link naar de website voor een digitale aanvraag en uw persoonlijke code.
Met deze gegevens kunt u online inloggen en aangeven met welk e-mailadres u voortaan in het portaal wilt werken.

(Een vrouw met een stethoscoop om haar nek zit achter een computer. In een digitaal formulier klikt ze op een link.)

LOUNGEMUZIEK

Eenmaal in het portaal bestaat het aanvragen uit vijf stappen.
U begint bij de gegevens van uw instelling.
Bent u al bekend bij ons, dan hebben wij deze vast voor u ingevuld.
Controleer de gegevens goed.

(De vrouw klikt 'volgende' aan.)

Daarna controleert u de gegevens voor de contactpersoon.

(De vrouw typt een telefoonnummer in.)

In de aanvraag staat hoeveel fte de stagiaires het afgelopen schooljaar stage hebben gelopen.
Klopt dit niet, wijzig het dan hier.
Heeft u alle gegevens ingevuld, dan bent u klaar om de aanvraag te laten ondertekenen.
Maak er een printje van, laat het handtekeningenformulier ondertekenen door de bevoegde persoon of personen en voeg het toe aan uw aanvraag.

(De vrouw kiest een bestand.)

Laatste check...
Alles klopt?

(Op het computerscherm staat 'uw aanvraag is succesvol verzonden'. De vrouw steekt haar armen in de lucht.)

DE LOUNGEMUZIEK SPEELT VERDER

Het digitale aanvraagportaal minder administratief werk en minder kans op fouten.
Zo helpen we graag een handje.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.)

(Het beeld wordt wit met mintgroen. Beeldtekst: Voor vragen kunt u contact opnemen met DUS-I via: stagefonds@minvws.nl of 070 - 340 55 66 (keuze 1 het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.))