De subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 was bedoeld om de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen in het po, vo en mbo te  versterken. Aanvragen is niet meer mogelijk.

Alle subsidieontvangers hebben in 2018 een eindverslag ingediend. Hierin hebben ze verklaard dat de doelen zijn bereikt en de voorgenomen activiteiten zijn afgerond. Het overgrote deel van de subsidies kon daardoor worden vastgesteld.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.