Aanbieders van gesloten jeugdhulpaccommodaties kunnen eenmalig een subsidie ontvangen voor gemaakte kosten die het gevolg zijn van minder werknemers in dienst.

De subsidieregeling ‘Sanering leegstand accommodaties gesloten jeugdhulp’ (vervallen per 01-01-2016) is te raadplegen via www.wetten.nl.