Subsidie voor school en omgeving 2023 - 2025

Scholen kunnen vanaf 28 augustus tot en met 29 september 2023 subsidie aanvragen voor de regeling School en Omgeving 2023 – 2025.

Vergroot afbeelding Sport op school
Beeld: ©Rijksoverheid

Buitenschools aanbod

De subsidieregeling School en omgeving 2023-2025 heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Programma verrijkte schooldag

De subsidie is bedoeld om een 'programma verrijkte schooldag' uit te voeren voor de ontwikkelgebieden sport, cultuur, cognitieve ontwikkeling, sociale ontwikkeling, oriëntatie op jezelf of oriëntatie op de wereld.

Voor wie?

De subsidie biedt een buitenschools aanbod aan op zogeheten categorie A-vestigingen en categorie B-vestigingen. Deze vestigingen moeten onderdeel zijn van een lokale coalitie School en omgeving. Dit kunnen bestaande coalities (zoals voormalige voorlopers en doorgroeiers) maar ook nieuwe coalities zijn.

Budget

Voor de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025 is een budget beschikbaar van €563.103.423.

Ga voor meer informatie naar de pagina van de regeling School en Omgeving 2023 – 2025.