Informatie over kostenposten Specifieke uitkering sport

Bij uw aanvraag moet u de kosten die zijn opgenomen in de begroting specificeren. Er zijn verschillende kostenposten.  In dit document vindt u meer informatie over hoe u de kosten moet specificeren, inclusief voorbeelden.