Voorbeelden aangevraagde kosten en de begroting Regeling specifieke uitkering sport

In dit voorbeeld staan de drie rubrieken beschreven die gelden voor de Regeling specifieke uitkering sport. U kunt hiermee kijken hoe u de verschillende bedragen uit de begroting kunt halen.