Verantwoording 2019

De uitkering voor 2019 moet uiterlijk15 juli 2020 worden verantwoord.

Dit is onderdeel van de gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa-methode, zoals bepaald in het ‘Besluit financiële verhouding 2001’ en het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’.

Uiterlijk 31 januari 2021 vindt bij elke gemeente de vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat het een extra uitkering krijgt, of dat er een bedrag wordt teruggevorderd.