Resultaten Specifieke uitkering stimulering sport

De resultaten van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport zijn bekend voor de periode 2019 tot en met 2022. In 2022 vroegen gemeenten in Nederland via deze regeling in totaal ruim €258 miljoen aan. DUS-I kende dit jaar 332 aanvragen toe voor een totaalbedrag van €185 miljoen.

Vergroot afbeelding
Beeld: Omar Ram

In alle jaren is er meer aangevraagd dan het subsidieplafond, en daarom zijn de aanvragen naar rato verleend. De belangrijkste feiten en cijfers vindt u op de resultatenpagina en in de infographic.

Sinds 2019 kunnen gemeenten de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten gebruikmaken van deze regeling.

Gemeenten kunnen de uitkering weer aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2023. Ga voor meer informatie naar de pagina van deze regeling.