Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning

Om iedereen die hulp nodig heeft passende zorg en ondersteuning te geven, is onafhankelijke cliëntondersteuning heel belangrijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en vindbaarheid van deze ondersteuning bij gemeenten kan worden versterkt.

Een lokale projectleider kan een gemeente helpen om de cliëntondersteuning te verbeteren. Voor deze projectleider kan het ook nodig zijn om onderzoek te (laten) doen naar de lokale situatie.

De projectleider moet de activiteiten (laten) uitvoeren in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2024.

Hoogte uitkering en budget

De eenmalige uitkering is maximaal €50.000 per gemeente.

Voor de aanvraagronde in 2023 is een budget van €1.250.000 beschikbaar. Inmiddels is dit budget verdeeld op volgorde van binnenkomst van de volledig ontvangen aanvragen.

Aanvragen

U kunt de specifieke uitkering niet meer aanvragen.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd dan wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten. Dit is maximaal €50.000.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via vwssubsidies@minvws.nl of 070 3405566.