Specifieke Uitkering versterking cliëntondersteuning

Om iedereen die hulp nodig heeft passende zorg en ondersteuning te geven, is onafhankelijke cliëntondersteuning heel belangrijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en vindbaarheid van deze ondersteuning bij gemeenten kan worden versterkt.

Een lokale projectleider kan een gemeente helpen om de cliëntondersteuning te verbeteren. Voor deze projectleider kan het ook nodig zijn om onderzoek te (laten) doen naar de lokale situatie.

De projectleider moet de activiteiten (laten) uitvoeren in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2024.

In het kort

  • Gemeenten kunnen de Specifieke uitkering versterking cliëntondersteuning aanvragen om lokaal de functie van cliëntondersteuning te versterken.
  • De eenmalige uitkering is maximaal €50.000 per gemeente.
  • U kunt de specifieke uitkering aanvragen van 1 januari tot en met 28 april 2023.
  • Meer informatie vindt u op deze pagina, in de regeling en in de gewijzigde regeling.
  • Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via vwssubsidies@minvws.nl of 070 3405566.

Hoogte uitkering en budget

De eenmalige uitkering is maximaal €50.000 per gemeente.

Voor de aanvraagronde in 2023 is een budget van €1.250.000 beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Aanvragen

U kunt de specifieke uitkering aanvragen van 1 januari tot en met 28 april 2023. De aangevraagde specifieke uitkering bedraagt €50.000.

Als het extra beschikbare budget voor 2023 op is laten wij dit zo snel mogelijk weten op deze pagina.

Gebruik voor uw aanvraag voor het jaar 2023 het aanvraagformulier.

Bij uw aanvraag moet u een projectplan meesturen. Hierin staat welke activiteiten worden uitgevoerd om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Het projectplan is vormvrij. Als sprake is van een toegevoegde begroting in het projectplan, dan moet uit deze begroting blijken dat een specifieke uitkering van ten minste €50.000 nodig is.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd dan wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten. Dit is maximaal €50.000.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via vwssubsidies@minvws.nl of 070 3405566.