Specifieke Uitkering versterking cliëntondersteuning 2022

Om iedereen die hulp nodig heeft passende zorg en ondersteuning te geven is onafhankelijke cliëntondersteuning heel belangrijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en vindbaarheid van deze ondersteuning bij gemeenten kan worden versterkt.

Een lokale projectleider kan een gemeente helpen om de cliëntondersteuning te verbeteren. Voor deze projectleider kan het ook nodig zijn om onderzoek te (laten) doen naar de lokale situatie.

De projectleider moet de activiteiten (laten) uitvoeren in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2024.

Hoogte uitkering en budget

De eenmalige uitkering is maximaal €50.000 per gemeente.

Voor 2022 en 2023 was in eerste instantie per jaar €1.250.000 aan budget beschikbaar. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het najaar van 2022 een extra budget van €1.000.000 beschikbaar gesteld. Ook het extra beschikbare budget voor 2022 verdeelt het ministerie op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen. Geweigerde aanvragen, eerder in 2022 ingediend, tellen hierbij niet mee. Deze moet u opnieuw indienen om de volgorde van binnenkomst te kunnen bepalen. Daarbij geldt de nieuwe datum van indiening.

Aanvragen

Het ministerie van VWS heeft in 2022 extra geld beschikbaar gesteld. Vanaf 9 september 2022 kunt u alsnog een specifieke uitkering aanvragen. De aangevraagde specifieke uitkering bedraagt €50.000.

Als het extra beschikbare budget voor 2022 op is laten wij dit zo snel mogelijk weten op deze pagina.

Gebruik voor uw aanvraag het formulier. Bij uw aanvraag moet u een projectplan meesturen. Hierin staat welke activiteiten worden uitgevoerd om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Het projectplan is vormvrij. Als sprake is van een toegevoegde begroting in het projectplan, dan moet uit deze begroting blijken dat een specifieke uitkering van ten minste €50.000 nodig is.

De laatste aanvraagronde in 2023 loopt van 1 januari 2023 tot en met 28 april 2023.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd dan wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten. Dit is maximaal €50.000.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling en de gewijzigde regeling.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via vwssubsidies@minvws.nl of 070 3405566 (keuze VWS).