Specifieke Uitkering versterking cliëntondersteuning 2022

Om iedereen die hulp nodig heeft passende zorg en ondersteuning te geven is onafhankelijke cliëntondersteuning heel belangrijk. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de kwaliteit en vindbaarheid van deze ondersteuning bij gemeenten kan worden versterkt.

Een lokale projectleider kan een gemeente helpen om de cliëntondersteuning te verbeteren. Voor deze projectleider kan het ook nodig zijn om onderzoek te (laten) doen naar de lokale situatie.

De projectleider moet de activiteiten (laten) uitvoeren in de periode van 1 november 2021 tot en met 30 juni 2024.

Hoogte uitkering en budget

De eenmalige uitkering is maximaal € 50.000 per gemeente.

Voor 2022 en 2023 is elk jaar € 1.250.000 aan budget beschikbaar. Het beschikbare bedrag per jaar wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Meer informatie staat in de toelichting bij de regeling.

Aanvragen

Voor het jaar 2022 is er geen budget meer beschikbaar, omdat het uitkeringsplafond is bereikt. U kunt de specifieke uitkering daarom niet meer aanvragen in 2022.

De volgende en laatste aanvraagronde in 2023 loopt van 1 januari 2023 tot en met 28 april 2023.

Projectplan nodig bij aanvraag

Bij uw aanvraag moet u een projectplan meesturen. Hierin staat welke activiteiten u uitvoert om cliëntondersteuning lokaal te versterken. Het projectplan is vormvrij. Als u een begroting toevoegt aan het projectplan, dan moet hieruit blijken dat er tenminste € 50.000 aan specifieke uitkering nodig is.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. U laat dan zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen voldeed.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. Als alle activiteiten zijn uitgevoerd dan wordt de uitkering vastgesteld op de gemaakte kosten. Dit is maximaal €50.000.

Meer informatie

Meer informatie staat in de regeling.

Heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op via vwssubsidies@minvws.nl of 070 3405566 (keuze VWS).