Stagefonds uitstelbrief

Door de impact van het coronavirus COVID-19 is besloten om de beslistermijn voor de aanvragen met 13 weken te verlengen. De leerbedrijven die een aanvraag hebben ingediend, hebben deze uitstelbrief ontvangen. De brief is gestuurd naar het emailadres van de contactpersoon.