Hoe komt DUS-I aan de adresgegevens van de stageaanbieders?

Alle stageaanbieders waar stageplaatsen worden gerealiseerd die in aanmerking komen voor subsidie uit het Stagefonds Zorg, moeten in de loop van het schooljaar bekend zijn in het leerbedrijvenregister van SBB.

Stageaanbieders die erkend zijn als leerbedrijf, zijn reeds bekend bij SBB. Stageaanbieders die alleen stageplaatsen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) aanbieden hoeven niet erkend te zijn door SBB, maar moeten wel geregistreerd staan bij SBB bij het juiste zorgconcern in verband met het Stagefonds Zorg. De hogescholen leveren bij SBB de adresgegevens aan van hun stagebedrijven / leerbedrijven.