Hoe wordt het aantal stageplaatsen en het bedrag per stageplaats berekend?

Het aantal stageplaatsen en het bedrag per stageplaats wordt als volgt berekend:

Een volledige stageplaats (fulltime eenheid, fte) voor beroepsbegeleidende leerweg (BBL) opleidingen is 1280 uur per studiejaar en voor de beroepsopleidende (BOL) opleidingen is een volledige stageplaats 1440 uur. Per opleiding wordt het aantal uren gedeeld door het aantal uren van een volledige stageplaats (1280 of 1440).

Bijvoorbeeld: stageaanbieder  A heeft 10 stagiaires met een BBL-opleiding die ieder 800 uur stage hebben gelopen. Het aantal stageplaatsen dat voor vergoeding uit het Stagefonds Zorg in aanmerking komt is dan 8000/1280 = 6,25. 

Na afloop van een studiejaar, als alle aanvragen zijn behandeld, berekent DUS-I de bedragen per fte gerealiseerde stageplaatsen. Meestal gebeurt dit in november. Op basis van het beschikbare budget wordt vervolgens het bedrag per voltijds stageplaats berekend. De bedragen kunnen jaarlijks verschillen.