Kan een stageaanbieder gebruik maken van zowel de Regeling Praktijkleren van het Ministerie van OCW als van het Stagefonds Zorg?

Ja, dat kan.

De Regeling Praktijkleren van het Ministerie van OCW (uitgevoerd door RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) subsidieert een tegemoetkoming in de begeleidingskosten van bbl-studenten, dus niet in de loonkosten van bbl-studenten zoals bij het Stagefonds Zorg. Van beide regelingen kan dus tegelijkertijd gebruik gemaakt worden.