Klopt het aantal stageplaatsen niet?

Het kan voorkomen dat het berekende aantal stageplaatsen op het aanvraagformulier niet klopt. In dat geval kan de stageaanbieder een hogere of lagere aanvraag opstellen door de gegevens in het online portaal aan te passen. Zie voor meer informatie het stroomschema.

Bij een hogere aanvraag moet u alle stageovereenkomsten opsturen voor het gewijzigde onderwijstype:

  • HBO duaal
  • HBO voltijd/deeltijd
  • MBO BOL
  • MBO BBL

Bijvoorbeeld: Het aantal stageplaatsen voor HBO voltijd/deeltijd is correct, maar zijn voor HBO duaal en MBO BOL te laag. Stuur dan als bewijs alle stageovereenkomsten mee voor HBO duaal en MBO BOL.

Bij een aanvraag hoger dan € 150.000 (op basis van de vergoedingen per categorie) moet er een assurance-rapport van een accountant worden toegevoegd. De accountant gebruikt daarvoor het verplichte accountantsprotocol. Het modeloverzicht en de stageovereenkomsten hoeven niet meegestuurd te worden.

Bij een aanvraag onder € 150.000:

  • stuurt u het modeloverzicht mee met kopieën van alle stageovereenkomsten; of
  • stuurt u een assurance-rapport mee. U hoeft het modeloverzicht en de stageovereenkomsten dan niet mee te sturen.