Vallen stages voor trainingen en cursussen onder het Stagefonds Zorg?

Stages in het kader van trainingen en cursussen vallen niet onder het Stagefonds Zorg. Ook niet als ze in het kader van het behalen van een certificaat voor een werkproces van een van de onder de subsidieregeling vallende opleiding worden gelopen.

Alleen stages gelopen in het kader van volledige opleidingen die opleiden tot een startkwalificatie (m.u.v. mbo niveau 1, deze opleiding leidt niet op tot een startkwalificatie, maar wel voor toegang tot mbo niveau 2) vallen onder het Stagefonds Zorg.

Voor het mbo houdt dat in dat er een studielast moet zijn van minimaal 300 uur op jaarbasis voor een opleiding in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en minimaal 200 uur op jaarbasis voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).